Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Vokiem.net

Khi mỗi khách hàng truy cập vào website Vokiem.net, trang web sẽ tự động lưu những địa chỉ IP cùng với tên miền. Mỗi khi bạn đăng nhập vào Vokiem.net thì việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, giải đáp của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi.

Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của bạn cùng với các thông tin khác mà bạn cung cấp vào trang web Vokiem.net. Các thông tin này được cung cấp qua những lần bạn đăng nhập đều được bạn gửi cho chúng tôi về những thông tin bạn điền khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ, trả lời khảo sát online của Vokiem.net

Thông tin được bạn cho phép chia sẻ thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của Toshiba
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng
  • Cung cấp cho bạn thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Website của chúng tôi
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website
  • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Vokiem.net